Artist Talk at Carmarthenshire County Museum // Sgwrs Artist yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin

Dydd Sadwrn // Saturday 10 September // Medi 2016 – 2pm

Amgueddfa Sir Gaerfyrddin // Carmarthenshire County Museum, Abergwili

2_800_72

Dwi wedi bod yn gweithio mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin dros yr haf ar brosiect ymchwil a datblygaid a ariennir gan Y Cyngor Celfyddydau Cymru. Dw’i wedi meddwl am y ffyrdd mae artistiad yn gweithio gyda amgueddfeydd a sut i dechrau corff o waith newydd mewn cydweithrediad gyda’r amgueddfa.

Fe’ch gwahoddir yn gynnes ar gyfer te a chacen ac i glywed am ddatblygiad y prosiect. Hoffwn hefyd glywed beth ydych chi’n hoffi am yr amgueddfa a’i chasgliadau.

I’ve been working in collaboration with Carmarthenshire County Museum over the summer on a research and development project funded by The Arts Council of Wales. I’ve been thinking about the ways in which artists work with museums and how to approach a new body of my own work in collaboration with the museum.

You are warmly invited for tea and cake to hear about the progress of the project. I’d also like to hear what you love about the museum and its collections.

Brand Guidelines A3_Layout 1

%d bloggers like this: