Cragen Beca

Rwy’n falch iawn fy mod wedi cael ariannir gan Y Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer Cragen Beca, prosiect mewn cydweithrediad ag Oriel Myrddin, Amgueddfa Sir Gaerfyrddin a Chlybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin.

“Cragen dro yw Cragen Beca, a gedwir yng nghasgliadau Amgueddfa Sir Gaerfyrddin. Cafodd ei chwythu yn ystod Terfysgoedd Beca gan Rebecca i alw ei Phlant i’r gad yn ôl pob sôn yng nghanol y 19eg ganrif.

 Mae’n wrthrych eiconig i bobl y rhanbarth a bydd yr artist Kathryn Campbell Dodd yn dathlu ei arwyddocâd symbolaidd gan greu gwisgoedd a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer arddangosfa yn Oriel Myrddin a pharêd yn y dref.”

Cragen Beca


I am delighted to have received funding from The Arts Council of Wales for Cragen Beca, a project in collaboration with Oriel Myrddin Gallery, Carmarthenshire Museum and the Young Farmers Clubs of Carmarthenshire.

“Cragen Beca is a conch shell held in the collections of Carmarthenshire Museum.  it was allegedly blown by Rebecca to call her Children to break the toll gates during the Rebecca Riots in Carmarthenshire in the mid-19th century.

An iconic object for the people of the region, artist Kathryn Campbell Dodd will celebrate its symbolic significance creating especially commissioned costumes for a town parade and exhibition at Oriel Myrddin Gallery.”

Cragen Beca

%d bloggers like this: